De boom

De boom neemt ruimte, geeft met zijn takken structuur aan de leegte. En met zijn gedaantewisselingen structuur aan de tijd.

boom 2.0